ພິມ ພິມ

ຊູບໝາກເລັ່ນ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

ຊູບໝາກເລັ່ນ

ຊູບໝາກເລັ່ນ

  • ນຳ້ຕົ້ມກະດູກ: 2 ຖ້ວຍນ້ອຍ
  • ແປ້ງສາລີ: 2 ບ່ວງແກງ
  • ຊ໋ອດໝາກເລັ່ນ: 2 ບ່ວງແກງ
  • ເບີ: 3 ບ່ວງແກງ
  • ເກືອ: 0.5 ບ່ວງຊາ
  • ພິກໄທ: ¼ ບ່ວງຊາ
  • ນົມສົດ: 2 ບ່ວງແກງ

ວິທີປຸງ ຊູບໝາກເລັ່ນ

ຮ່ອນແປ້ງປະໄວ້ ແລ້ວກອຍໃສ່ນຳ້ຕົ້ມກະດູກ ຫຼື ຈະຂົ້ວແປ້ງໃສ່ເບີເລີຍກໍ່ໄດ້.

ຕົ້ມນຳ້ຊຸບໃຫ້ຟົດ ແລ້ວເອົານົມສົດລົງພ້ອມດ້ວຍ ແປ້ງທີ່ຂົ້ວໃສ່ເບີຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນໃສ່ພິກໄທ, ເກືອ, ຊອ໋ດໝາກເລັ່ນ ຕັກໃສ່ຖ້ວຍຊູບຮ້ອນໆ.

ແຊຣ.