ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

www.kinzapzap.com ແມ່ນໜ້າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານເປັນພາສາລາວ

www.kinzapzap.com ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແຖມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມມັກຄວາມຯຊື່ນຊອບ

www.kinzapzap.com ໄດ້ຮູ້ຈັກສິນລະປະທາງດ້ານອາຫານການກິນ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ ໄດ້ຮູ້ເຄັດລັບຈາກຜູ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ນັກຊີມວາຍ, ນັກປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມ, ໄດ້ຮູ້ຈັກຮ້ານອາຫານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ນະໂຍບາຍ

 • ສູດເຮັດອາຫານທີ່ນຳມາສະເໜີ ແມ່ນສ້າງຂື້ນຈາກເວັບໄຊຂອງ www.kinzapzap.com ທ່ານບໍ່ສາມາດລອກແບບ (COPY) ດັດແກ້ເນື້ອໃນ ຫຼື ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ນອກເໜືອຈາກການນຳໃຊ້ສ່ວນຕົວ
 • ທຸກກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄ້າ
 • ທ່ານສາມາດນາໍໃຊ້ທຸກສູດອາຫານ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ ຊຸມເຂົ້າສັງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວ
 • ບໍ່ຕ້ອງລັງເລ ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບສູດເຮັດອາຫານໄດ້ເລີຍທາງ facebook ຂອງພວກເຮົາ www.facebook.com/kinzapzap
 • ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ທ່ານສາມາດໃຊ້ link ຂອງພວກເຮົາທາງເວັບໄຊ ແລ້ວບອກວ່າ ‘‘ສູດອາຫານນີ້ມາຈາກ www.kinzapzap.com’’
 • ຖ້າວ່າທ່ານມີສູດເຮັດອາຫານ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ລົງທາງເວັບໄຊ
 • ເຂົ້າໄປທີ່ລາຍການ ‘‘ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ’’ ແລ້ວຕື່ມແບບຟອມ
 • ຢັ້ງຢືນວ່າ
 • ທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ www.kinzapzap.com ເອົາສູດເຮັດອາຫານນີ້ລົງທາງເວັບໄຊຂອງເພີ່ນ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
 • ທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ www.kinzapzap.com ນຳໃຊ້ສູດເຮັດອາຫານນີ້ ເພື່ອແຈກຢາຍ, ໂຄສະນາ ທາງເວັບໄຊ ຫຼື ດ້ວຍຮູບແບບອື່ນ. ທ່ານສາມາດເປັນຜູ້ເລືອກ ຖ້າຕ້ອງການ

ນະໂຍບາຍອື່ນຯ

 • ທາງ www.kinzapzap.com ບໍ່ຂໍຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງສູດອາຫານ ທີ່ເອົາລົງທາງເວັບໄຊ ລວມທັງຄຸນະພາບ. ພວກເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນວ່າ ສູດເຮັດອາຫານຈະສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຜົນທີ່ຈະອອກມາມັນແນ່ນອນ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼືບໍ່.
 • ດ້ວຍເຫດນີ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ www.kinzapzap.com ຈະບໍ່ເປັນການຜູກມັດໃນກໍລະນີມີຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ການກະທຳໄດໜື່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັບສູດເຮັດອາຫານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ມູນ ຫຼື ຮູບແບບ ທີ່ເອົາລົງທາງເວັບໄຊ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ທີ່ຈະກະລຸນາໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ເຄື່ອງໝາຍ ‘‘ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ’’

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໂດຍ kinzapzap@gmail.com ຫຼືໂດຍການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ(ຕ້ອງການ)

ອີເມລ(ຕ້ອງການ)

ຫົວຂໍ້

ເນື້ອໃນ