ພິມ ພິມ

ໝູປັ້ນກ້ອນຈືນ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

ຊີ້ນໝູບົດ: 1/2 ກິໂລ

ຜັກທຽມ: 3 ຫົວ

ຫອມປ້ອມ: 1 ມັດ

ພິກໄທ: 1 ບ່ວງຊາ

ເກືອ: 1/2 ບ່ວງແກງ

ນຳ້ປາ: 2 ບ່ວງແກງ

ນຳ້: 2 ບ່ວງແກງ

ຫອມບົ່ວແດງ: 10 ຫົວ

ນຳ້ມັນ: 1 ລິດ

ວິທີປຸງ ໝູປັ້ນກ້ອນຈືນ

ໝູປັ້ນກ້ອນຈືນ

ໝູປັ້ນກ້ອນຈືນ

ຫອມປ້ອມລ້າງນຳ້ໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳຮາກມາຊອຍໃຫ້ລະອຽດຕຳໃຫ້ເຂົ້າກັນ ກົບຜັກທຽມ ແລະຜັກບົ່ວ

ເອົາຊີ້ນໝູ, ເກືອ, ນຳ້ປາ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ຕຳໄວ້ນັ້ນມາຊາວໃຫ້ເຂົ້າກັນ ມາປະໄວ້ 10 ນາທີ ແລ້ວນຳມາປັ້ນເປັນກ້ອນມົນໆ ນຳໄປຈືນໃນນຳ້ມັນທີ່ຮ້ອນຈົດສຸກເຫຼືອງຕັກຂື້ນໃຫ້ສະເດັດນຳ້ມັນ (ຕົບແຕ່ງດ້ວຍຫອມບົ່ວໃບ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກນັດ)

ແຊຣ.