ພິມ ພິມ

ໜໍ່ໄມ້ສົ້ມ

0

ສ່ວນປະສົມ

ໜໍ່ໄມ້ສົ້ມ

ໜໍ່ໄມ້ສົ້ມ

ໜໍ່ໄມ້ໄຜ່ປອກຊອຍ 1ກກ.

ເກຶອ 2 ບ່ວງ

ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ 1 ບ່ວງ

ວິທີເຮັດ ໜໍ່ໄມ້ສົ້ມ

ຈັກໜໍ່ໄມ້ເປັນແຜ່ນບາງໆຕາມທາງຂວາງ ແລ້ວລ້າງນຳ້ 2-3ເທື່ອແລ້ວແຊ່ນຳ້ 1ຄືນ.

ເອົາໜໍ່ໄມ້ໄປຕາກໃຫ້ສະເດັດນຳ້ ແລ້ວຈຶ່ງປະສົມໜໍ່ໄມ້ກັບເກຶອ ແລະແປ້ງໃຫ້ທົ່ວແລ້ວເອົາໃສ່ໃນ ໂອ່ງຫຼືໂຖ ອັດໃຫ້ແໜ້ນ ໃຊ້ໃບຕອງປິດປາກໂອ່ງ ຫຼືໂຖຈາກນັ້ນໃຊ້ກ້ອນຫີນທັບ ບົ່ມໄວ້ປະມານ 50 ມື້ ຈຶ່ງຮັບ ປະທານໄດ້.

ແຊຣ.