ພິມ ພິມ

ຕໍາໝາກຮຸ່ງ

0
ຕໍາໝາກຮຸ່ງ

ຕໍາໝາກຮຸ່ງ

ສ່ວນປະສົມ

 • ຊອຍໝາກຮຸ່ງໃຫ້ໄດ້ພໍປະມານທີ່ຕ້ອງການຕໍາ
 • ໃສ່ໝາກກອກ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກເຂືອ,
 • ໝາກເຜັດ
 • ໝາກນາວ
 • ນຳ້ປາ
 • ປາແດກ
 • ຫົວກະທຽມ
 • ໝາກຖົ່ວ

ວິທີ ຕໍາໝາກຮຸ່ງ

 1. ຕຳໝາກເຜັດ, ຫົວກະທຽມໃຫ້ມົ່ນ ແລ້ວໃສ່ໝາກເຂືອລົງໄປ
 2. ຜ່າໝາກເລັ່ນ, ໝາກກອກລົງໄປ
 3. ປຸງດ້ວຍນຳ້ໝາກນາວ, ນຳ້ປາແດກ ແລະ ອຶ່ນໆ
ແຊຣ.