ພິມ ພິມ

ໝາກມ່ວງສູກກັບແປ້ງອົບ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

ໝາກມ່ວງສຸກກັບແປ້ງອົບ

ໝາກມ່ວງສຸກກັບແປ້ງອົບ

  • ໝາກມ່ວງສຸກໃຫຍ່ : 1 ໜ່ວຍ
  • ສຳລັບກຽມແປ້ງ
  • ເນີຍຈືດເປັນກ້ອນ (ເບີ) : 50 g
  • ແປ້ງ : 200 g
  • ນຳ້ຕານ : 100 g

ການກະກຽມ ໝາກມ່ວງສຸກກັບແປ້ງອົບ

  1. ອຸ່ນເຕົາອົບປັບຄວາມຮ້ອນໃສ່ 180 ອົງສາ
  2. ຕັດໝາກມ່ວງເປັນຕ່ອນ
  3. ກຽມແປ້ງຄອມເບີນ : ຊາວແປ້ງປະສົມກັບເບີ ແລະ ນຳ້ຕານໃສ່ຖ້ວຍໃຫຍ່
  4. ເອົາເຄື່ອງປະສົມຢາຍໃສ່ຖາດເຕົາອົບ ທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍເຈ້ຍມັນ (ເຈ້ຍສຳລັບໃຊ້ອົບ) ແລ້ວນຳ້ໄປອົບໃຊ້ເວລາ 5 ຫາ 10 ນາທີ
  5. ແຕ່ງຈອກ : ເອົາໝາກມ່ວງໃສ່ຈອກແກ້ວໄສ ແລ້ວໂຮຍດ້ວຍຄອມເບີນ ແລະ ແຕ່ງໜ້າດ້ວຍໝາກມ່ວງທີ່ຕັດເປັນຕ່ອນງາມໆ
ແຊຣ.