ພິມ ພິມ

ໝາກຂາມເຊື່ອມ

0
ຫມາກຂາມເເຊອີ່ມ

ຫມາກຂາມເເຊອີ່ມ

ສ່ວນປະສົມ

  • ໝາກຂາມສົ້ມດິບ ຂ້ອນຂ້າງແກ່
  • ນຳ້ປູນໃສ
  • ນຳ້ເກຶອ
  • ນຳ້ຕານຊາຍ

ວິທີເຮັດ ໝາກຂາມເຊື່ອມ

  1. ນຳນຳ້ເກຶອລະລາຍໃຫ້ເຄັມໂດຍໃຊ້ປູນໃສ
  2. ນຳໝາກຂາມມາປອກເປືອກໂດຍບໍ່ໃຫ້ໝາກຂາມຄ້າງຄືນ
  3. ແລ້ວແຊ່ລົງນຳ້ປູນໃສ+ເກຶອ ແຊ່ໄວ້ 3 ມື້ ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ໝາກຂາມຫວານໃຫ້ແຊ່ 4 ມື້
  4. ນຳມາລ້າງຕາກລົມ ແລ້ວນຳໄປແຊ່ນຳ້ຕານທີ່ມີຄວາມຫວານ ແລ້ວແຊ່ໄວ້ 2 ຄືນ
  5. ນຳໝາກຂາມມາແກະເມັດອອກ ໂດຍຜ່າອອກໂດຍດ້ານຫຼັງຕາມສ່ວນໂຄ້ງຂອງມັນ (ໃຊ້ມືດຄົມໆ)
  6. ແລ້ວນຳໄປແຊ່ນຳ້ປູນໃສ 10 ນາທີ ນຳອອກມາລຽນໃສ່ພາຊະນະ ແຊ່ນຳ້ເຊື່ອມອີກ 2 ມື້ ກໍ່ສາມາດ ນຳໄປຈຳນ່າຍໄດ້ ລົດຊາດດີຫວານກອບ.
ແຊຣ.