ພິມ ພິມ

ຄັບເຄັກ ຊ໊ອດໂກແລັດ

0
ຄັບເຄັກ ຊ໊ອດໂກແລັດ

ຄັບເຄັກ ຊ໊ອດໂກແລັດ

ສ່ວນປະສົມ

 • ແປ້ງເຄັກຊ໊ອກໂກແລັດສໍາເລັດຮູບ 1 ກ່ອງ
 • ຄຸກກີ້ຊະນິດແຜ່ນຕາມມັກ 1 ຫໍ່
 • ໂອຣິໂອ້ 1 ຫໍ່
 • ເຂົ້າໜົມອົມ 1 ຫໍ່
 • ຄຣີມຟໍສຕິ້ງຊ໊ອກໂກແລັດສໍາເລັດຮູບ 1 ກະປ໋ອງ
 • ໂຖງຊິປລ໊ອກ

ວິທີເຮັດ ຄັບເຄັກ ຊ໊ອດໂກແລັດ

 1. ເຮັດຄັບເຄັກຊ໊ອກໂກແລັດຕາມວິທີເຮັດຂ້າງກ່ອງນໍາໄປອົບຈົນສຸກຈາກນັ້ນວາງປະໄວ້ຈົນເຢັນ
 2. ນໍາໄສ້ຄຣີມອອກຈາກໂອຣີໂອ້ນໍາໄປບົດຈົນລະອຽດ
 3. ຕັດແຕ່ງຄຸກກີ້ ຫຼື ບິດກິດແຜ່ນໃຫ້ມີລັກສະນະສີ່ຫຼ່ຽມ
 4. ຕັກຄຣີມຟໍສຕິ້ງລົງໃນໂຖງຊິປລ໊ອກຕັດປາຍໂຖງອອກເລັກນ້ອຍ.
 5. ໃຊ້ປາຍນີ້ວມືເຈາະເທິງຄັບເຄັກແລ້ວໂຮຍໂອ້ຣີໂອ້ບົດສຸດທ້າຍວາງເຂົ້າໜົມອົມລົງໄປພ້ອມເສີບ
ແຊຣ.