ພິມ ພິມ

ກະແລ້ມໝາກນາວ

0
ກະແລ້ມໝາກນາວ

ກະແລ້ມໝາກນາວ

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 6 ຄົນ

  • ນຳ້ : 1 l
  • ນຳ້ຕານ : 1 kg
  • ໝາກນາວ : 750 g
  • ເປືອກໝາກນາວຂູດ

ການກະກຽມ ກະແລ້ມໝາກນາວ

  1. ຕົ້ມນຳ້ໃສ່ນຳ້ຕານ ເພື່ອເຮັດນຳ້ເຊື້ອມ
  2. ເອົາເປືອກໝາກນາວທີ່ຂູດ (1 ຫຼື 2 ໜ່ວຍ) ໃສ່ນຳ້ເຊື້ອມມັກໄວ້ຈົນກວ່າເຊົາຮ້ອນ
  3. ເອົານຳ້ໝາກນາວໃສ່ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ
  4. ນຳໄປແຊ່ແຂງ ແລະ ໝັ່ນຄົນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນເກັດນຳ້ກ້ອນ ຕັກເປັນກ້ອນໃສ່ຈອກພ້ອມເສີບ
ແຊຣ.