ພິມ ພິມ

ໝາກນັດກວນ

0
ໝາກນັດກວນ

ໝາກນັດກວນ

ສ່ວນປະສົມ

  • ໝາກນັດຊອຍລະອຽດ 2 ຖ້ວຍ
  • ນຳ້ສະອາດ 1/4 ຖ້ວຍ
  • ນຳ້ຕານ 1 ຖ້ວຍ
  • ເກຶອ 1/2 ບ່ວງກາເຟ

ວິທີເຮັດ ໝາກນັດກວນ

  1. ປະສົມໝາກນັດກັບນຳ້ສະອາດ ໃສ່ໜໍ້ເຄືອບເປີດໄຟປານກາງປະມານ 10 ນາທີ
  2. ໃສ່ນຳ້ຕານຊາຍຂາວ ເກຶອ ຄົນຈົນນຳ້ໜຽວ, ລົດໄຟໃຫ້ອ່ອນ
  3. ກວນຈົນເຫັນສ່ວນປະສົມຂົ້ນໃສ ຍົກລົງ
  4. ຫໍ່ເປັນຄຳດ້ວຍເຈ້ຍແກ້ວ ຫຼືບັນຈຸໃນຂວດໂຫຼ ປິດຝາໃຫ້ສະນິດ
ແຊຣ.