ພິມ ພິມ

ຫມາກຂາມເເກ້ວ

0
ໝາກຂາມແກ້ວ

ໝາກຂາມແກ້ວ

ສ່ວນປະສົມ

  • ໝາກຂາມປຽກໃໝ່ໆ 1 ກກ
  • ນຳ້ຕານປິດ 1 ກກ
  • ນຳ້ສະອາດ
  • ເກຶອ
  • ນຳ້ຕານຊາຍ
  • ໝາກເຜັດແດງສົດ

ວິທີເຮັດ ໝາກຂາມແກ້ວ

  1. ເອົາໝາກຂາມປຽກ ມາຄັ້ນເອົາແຕ່ນຳ້ຈົນເນoeອໝາກຂາມໝົດເຫຼືອແຕ່ກາກກອງμູ່ໃນອັນຕອງ.
  2. ບີບຄັ້ນນຳ້ຕານປິດແລ້ວຕອງເຊັ່ນກັນ ແລ້ວເທໃສ່ໝ ໍ້ໃສ່ເກຶອຊີມເບິ່ງໄດ້ຕາມລົດທີ່ຕ້ອງການ ກວນໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນແຫ້ງ.
  3. ໂຮຍືນຳ້ຕານຊາຍລົງປະສົມໃຫ້ນ້ຳຕານເກາະ ແລ້ວຈຶ່ງຫໍ່ແບບຂະໜົມອົມ ຫຼືໃສ່ກວດໂຫຼ ຖ້າມັກເຜັດເອົາໝາກເຜັດຕຳລົງປະສົມກັບນຳ້ຕານກໍ່ໄດ້.
ແຊຣ.