ພິມ ພິມ

ມັນຕົ້ນປີ້ງ

0

ສ່ວນປະສົມ

ມັນຕົ້ນປີ້ງ

ມັນຕົ້ນປີ້ງ

  • ມັນຕົ້ນໜື້ງ
  • ນຳ້ຕານ
  • ເກືອ
  • ໝາກພາວຂູດ

ວິທີເຮັດ ມັນຕົ້ນປີ້ງ

ເອົາທຸກຢ່າງລວມກັນແລ້ວລີ້ງໃຫ້ເປັນແຜ່ນກົດແມ່ພິມໃສ່ເປັນຮູບຕ່າງໆແລ້ວນຳເອົາໄປປີ້ງພໍສຸກແລ້ວຮັບປະທານໄດ້ທັນທີ

ແຊຣ.