ພິມ ພິມ

ບັນແສ່ວ

0

ສ່ວນປະສົມຂອງແຜ່ນ

 • ແປງເຂົ້າຈ້າວ: 1.5 ກິໂລ
 • ກະທິນຳ້ຫົວ: 0.5 ລິດ
 • ກະລິ່: 1 ບ່ວງຊາ
 • ໄຂ່ໄກ່: 6 ໜ່ວຍ
 • ຜັກບົ່ວຊອຍ, ຫອມປ້ອມຊອຍ

 

ສ່ວນປະກອບຂອງໄສ້

 • ຊິ້ນໝູ: 0.5 ກິໂລ
 • ຖົ່ວງອກ: 0.2 ກິໂລ
 • ເຫັດຫູໜູ: 0.2 ກິໂລ
 • ຫົວບົ່ວໃຫຍ່: 1 ຫົວ
 • ກະທຽມຕຳ: 2 ບ່ວງແກງ
 • ນຳ້ຕານ: 1 ບ່ວງແກງ
 • ສະອິວ: 1 ບ່ວງແກງ
ບັນແສ່ວ

ບັນແສ່ວ

ວິທີເຣັດ

 • ເອົອສ່ວນປະສົມຂອງແຜ່ນບັນແສ່ວທຸກຢ່າງປະສົມເຂົ້າກັນ
 • ເອົາສ່ວນປະສົມຂອງໄສ້ໄປຂົ້ວໃຫ້ເຂົ້າກັນ
 • ວິທີເຮັດແຜ່ນທານຳ້ມັນໃຫ້ທົ່ວກົ້ນໝໍ້ຂາງຕັ້ງໄຟໃຫ້ຮ້ອນແລ້ວຕັກເອົາສ່ວນປະສົມຂອງແຜ່ນບັນແສ່ວຖອກໃສ່ໝໍ້ແລ້ວຮ່ອນໄປມາເຫັນວ່າເປັນແຜ່ນດີແລ້ວເອົອຝາປິດໄວ້ 3 ນາທີແລ້ວເອົາໄສ້ມາໂຮຍໂສ່ແລ້ວພັກເປັນຮູບຕາມຕ້ອງການ
ແຊຣ.