ພິມ ພິມ

ກະແລ້ມ ໝາກກ້ວຍ

0
ກະແລ້ມ ໝາກກ້ວຍ

ກະແລ້ມ ໝາກກ້ວຍ

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 3 ຄົນ

  • ໝາກກ້ວຍຫອມ : 3 ໜ່ວຍໃຫຍ່
  • ນຳ້ຕານ : 100 g
  • ນົມສົດຈີດ : 35 cl
  • ຄຣີມແຫຼວ : 10 cl

ການກະກຽມ ກະແລ້ມ ໝາກກ້ວຍ :

ປັ່ນເຄື່ອງປະສົມທັງໝົດໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວນຳໄປແຊ່ແຂງ ຕັກເປັນກ້ອນໃສ່ຈອກພ້ອມເສີບ

ແຊຣ.