ພິມ ພິມ

ກະແລ້ມ ສ໌ຕໍເບີລີ່

0
ກະແລ້ມ ສ໌ຕໍເບີລີ່

ກະແລ້ມ ສ໌ຕໍເບີລີ່

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 3 ຄົນ

  • ໝາກສ໌ຕໍເບີລີ່: 500 g
  • ນຳ້ຕານຝຸ່ນ : 150 g
  • ຄຣີມແຫຼວ : 25 cl

ການກະກຽມ ກະແລ້ມ ສ໌ຕໍເບີລີ່ :

ປັ່ນໝາກສ໌ຕໍເບີລີ່ ຕອງເອົາໄນອອກ ແລ້ວຄົນປະສົມກັບນຳ້ຕານ ຕີຄຣີມໃຫ້ເປັນຟອງ ແລ້ວປະສົມເຄື່ອງທັງໝົດເຂົ້າກັນ ນຳໄປແຊ່ແຂງ ຕັກເປັນກ້ອນໃສ່ຈອກພ້ອມເສີບ

ແຊຣ.