ພິມ ພິມ

ໝູຫວານ

0
ໝູຫວານ

ໝູຫວານ

ເຄື່ອງປະກອບ

  • ຊີ້ນໝູ: 0.5 ກິໂລ
  • ຫອມບົ່ວແດງ: 5 ຫົວ
  • ນຳ້ຕານປິບ: 0.5 ຖ້ວຍ
  • ນຳ້ປາ: 1 ບ່ວງແກງ
  • ຊີອີ້ວດຳ: 1 ບ່ວງຊາ
  • ນຳ້ມັນ: 0.5 ຖ້ວຍ
  • ນຳ້: 0.5l

ວິທີປຸງ ໝູຫວານ

ນຳຊີ້ນໝູມາຊອຍເປັນຕ່ອນຂະໜາດ 1 ຂໍ້ມື ຜັກບົ່ວແດງປອກແລ້ວສັບໃຫ້ລະອຽດ.

ເອົາຫອມບົ່ວແດງລົງຂົ້ວໃສ່ນຳ້ມັນໃຫ້ຫອມ ແລ້ວນຳຊີ້ນລົງໃສ່ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆຕົ້ມໄຟອ່ອນໆ ເພື່ອໃຫ້ໝູເປັນສີແດງ ແລະ ເປັນເງົາ.

ແຊຣ.