ພິມ ພິມ

ໂຄຣເກິ ເມີດສ໌ເຢີ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

ເຂົ້າຈີ່ປ່ຽງ : 8 ແຜ່ນ

ເນີຍແຂງ ເຊດາກ (cheddar) : 50 g

ເນີຍຈືດ (ເບີ)

ໝູແຮມ : 4 ແຜ່ນ

ນົມຈີດ : 1 ບ່ວງແກງ

 

ການກະກຽມ ໂຄຣເກິ ເມີດສ໌ເຢີ

ທາເບີໃສ່ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນ ແລ້ວເອົາໝູແຮມຢອງໃສ່ (ຄືກັບແຊນວິດ) ເຮັດປະໄວ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະສົມເນີຍແຂງ ກັບນົມ ໃສ່ຖ້ວຍ ໃຫ້ຄົນຢ່າງຊ້າໆ ແລ້ວເອົາເຄື່ອງປະສົມນີ້ເທໃສ່ເທິງແຊນວິດ. ສຸດທ້າຍນຳເຂົ້າເຕົາອົບ ຈົນກົ່ວເນີຍເປື່ອຍດີ. ຕັດເປັນສີ່ປ່ຽງ ພ້ອມເສີບຕອນຮ້ອນໆ.

ໂຄຣເກິ ເມີດສ໌ເຢີ

ໂຄຣເກິ ເມີດສ໌ເຢີ

 

ແຊຣ.