ພິມ ພິມ

ເຂົ້າຈີ່ໃສ່ໝາກເລັ່ນ ແລະ ໝູແຮມດິບ

0

ເຄື່ອງປະກອບ :

 • ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງ ກອມປາຍ (compagne) : 4 ປ່ຽງ
  ເຂົ້າຈີ່ໃສ່ໝາກເລັ່ນ ແລະ ໝູແຮມດິບ

  ເຂົ້າຈີ່ໃສ່ໝາກເລັ່ນ ແລະ ໝູແຮມດິບ

 • ໝູແຮມດິບ : 4 ແຜ່ນ
 • ໝາກເລັ່ນໃຫຍ່ : 2 ໜ່ວຍ
 • ໝາກເລັ່ນນ້ອຍ (ຫວານ) : 4 ໜ່ວຍ
 • ນຳ້ມັນໝາກກອກ : 1 ບ່ວງແກງ
 • ຫົວຜັກທຽມ : 2 ງີມ (ຕຳ)
 • ໃບບົວລະພາ

 ການກະກຽມ ເຂົ້າຈີ່ໃສ່ໝາກເລັ່ນ ແລະ ໝູແຮມດິບ

ນຳ້ໝາກເລັ່ນທີ່ຊອຍເປັນຕ່ອນສີ່ຫຼ່ຽມນ້ອຍມາຄົນໃສ່ນຳ້ມັນໝາກກອກ, ກະທຽມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເອົາເຄື່ອງປະສົມນີ້ຢອງໃສ່ເຂົ້າຈີ່ ຕາມດ້ວຍໝູແຮມ ແລ້ວແຕ່ງດ້ວຍໃບບົວລະພາ ແລະ ໝາກເລັ່ນນ້ອຍຜ່າເຄີ່ງ

ແຊຣ.