ພິມ ພິມ

ປາເຄັມແດດດ່ຽວ

0
ປາເຄັມແດດດ່ຽວ

ປາເຄັມແດດດ່ຽວ

ເຄື່ອງປະກອບ

  • ປານີນຫຼືປາສະລິດ, ປາປາກຫຼືປາອື່ນໆ.
  • ເກືອບົດ ເຄິ່ງຖ້ວຍ.
  • ແປ້ງນົວ.
  • ສີປະສົມອາຫານ.

ວິທີເຮັດ ປາເຄັມແດດດ່ຽວ

ຄົວປາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍເຊັ່ນ : ເສາະເກັດ, ຕັດຫົວ, ເອົາຂີ້, ຕັບ, ງີບອອກໃຫ້ໝົດນຳໄປແຊ່ນຳ້ເກຶອເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ

ນຳມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວເອົາແປ້ງນົວໂຮຍໃສ່ ນຳໄປຕາກແດດແລ້ວນຳມາຈືນກິນໄດ້.

ໝາຍເຫດ

ຖ້າປາຄໍ່ຕ້ອງແຊ່ນຳ້ເກຶອປະສົມສີ. ປາຄໍ່ 1ກກ ແຊ່ນຳ້ເກຶອ1ຖ້ວຍແຊ່ຄ້າງຄືນ.

ແຊຣ.