ເຂົ້າເບີ່ງ: ເຂົ້າປູ້ນ

ອາຫານຕົ້ນຕໍ ເຂົ້າປູ້ນນຳ້ປາ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ປາ: 1 ກິໂລ ໝາກພາວຂູດ: 0.5 ກິໂລ ຊີ້ນໝູ: 300 gr ຜັກບົ່ວ-ຜັກທຽມແຫ້ງ: 300 gr ຂ່າອ່ອນ: 1 ຫົວ ປາແດກ: 1.5 ຖ້ວຍ ໝາກເພັດໃຫຍ່ແຫ້ງ:…