ພິມ ພິມ

ປັ່ນ ແອັບເປີ້ນ ກັບ ສາລີ້

0
ປັ່ນ ແອັບເປີ້ນ ກັບ ສາລີ້

ປັ່ນ ແອັບເປີ້ນ ກັບ ສາລີ້

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 2 ຄົນ

  • ໝາກແອັບເປີ້ນ: 2 ໜ່ວຍ
  • ໝາກສາລີ້ : 2 ໜ່ວຍ
  • ນຳ້ໝາກກ້ຽງ : 25 cl
  • ນົມສົ້ມ ທຳມະຊາດ : 25 cl
  • ນຳ້ຕານເຊື້ອມ : 0,5 cl

ການກະກຽມ ປັ່ນ ແອັບເປີ້ນ ກັບ ສາລີ້:

ໝາກໄມ້ຕັດເປັນຕ່ອນ ນຳໄປປັ່ນກັບເຄື່ອງປະສົມທັງໝົດ ໃສ່ນຳ້ກ້ອນໜ້ອຍໜື່ງ ແລ້ວປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ ຖອກໃສ່ຈອກພ້ອມດື່ມ

 

ແຊຣ.