ພິມ ພິມ

ປັ່ນ ກ້ວຍ ໃສ່ ໂອເຣໂອ

0
ປັ່ນ ກ້ວຍ ໃສ່ ໂອເຣໂອ

ປັ່ນ ກ້ວຍ ໃສ່ ໂອເຣໂອ

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 1 ຄົນ

  • ນົມສົດຈີດ : 20 cl
  • ໝາກກ້ວຍຫອມ : 1 ໜ່ວຍ
  • ເຂົ້ານົມ ໂອເຣໂອ (Oreo) : 3 ອັນ

ການກະກຽມ ປັ່ນ ກ້ວຍ ໃສ່ ໂອເຣໂອ

ເອົາເຄື່ອງປະສົມທັງໝົດໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນ ໃສ່ນຳ້ກ້ອນໜ້ອຍໜື່ງ ແລ້ວປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ ຖອກໃສ່ຈອກພ້ອມດື່ມ

ແຊຣ.