ພິມ ພິມ

ປັ່ນ ກີ່ວີ່

0
ປັ່ນ ກີ່ວີ່

ປັ່ນ ກີ່ວີ່

 ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 1 ຄົນ

  • ໝາກກີ່ວີ່ : 2 ໜ່ວຍ
  • ນົມສົ້ມ ທຳມະຊາດ : ½ ຈອກ
  • ໝາກກ້ຽງ : 1 ໜ່ວຍ

ການກະກຽມ ປັ່ນ ກີ່ວີ່:

ໝາກກ້ຽງບີບເອົາແຕ່ນຳ້ ນຳໄປປັ່ນກັບເຄື່ອງປະສົມທັງໝົດ ໃສ່ນຳ້ກ້ອນໜ້ອຍໜື່ງ ແລ້ວປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ ຖອກໃສ່ຈອກພ້ອມດື່ມ

ແຊຣ.