ພິມ ພິມ

ປັ່ນ ກາລີຟໍເນີຍ ດຣີມ

0

ເຄື່ອງປະກອບ (ສຳລັບ 2 ຄົນ)

ປັ່ນ ກາລີຟໍເນີຍ ດຣີມ

ປັ່ນ ກາລີຟໍເນີຍ ດຣີມ

  • ໝາກ ສ໌ຕໍເບີລີ່ : 6 ໜ່ວຍ
  • ໝາກກ້ວຍຫອມ : 1 ໜ່ວຍ
  • ນຳ້ໝາກກ້ຽງ : 15 cl
  • ໝາກກີ່ວີ່ : 1 ໜ່ວຍ
  • ນົມສົ້ມ ທຳມະຊາດ : 1 ຈອກ

ການກະກຽມ ປັ່ນ ກາລີຟໍເນີຍ ດຣີມ

ປອກໝາກກີ່ວີ່ ແລະ ໝາກກ້ວຍ ແລ້ວຕັດເປັນຕ່ອນ ນຳໄປປັ່ນກັບເຄື່ອງປະສົມທັງໝົດ ໃສ່ນຳ້ກ້ອນ ໜ້ອຍໜື່ງ ແລ້ວປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ ຖອກໃສ່ຈອກພ້ອມດື່ມ

 

ແຊຣ.