ພິມ ພິມ

ນຳ້ກະຈ້ຽບ

0
ນຳ້ກະຈ້ຽບ

ນຳ້ກະຈ້ຽບ

ສ່ວນປະກອບ

  • ດອກກະຈ້ຽບແດງແຫ້ງ 1 ກຳມື
  • ພຸລາຈີນ 1 ກຳມື
  • ນຳ້ 1-1.5 ລຶດ
  • ນຳ້ຕານຊາຍ 1 ຖ້ວຍ
  • ເກືອ 1 ບ່ວງຊາ

ວິທີເຮັດ ນຳ້ກະຈ້ຽບ

  • ລ້າງດອກກະຈ້ຽບແດງແຫງ ແລະ ພຸລາຈີນໃຫ້ສະອາດ ບໍ່ຄວນແຊ່ໄວ້
  • ຕົ້ມນຳ້ຈົນເດືອດແລ້ວໃສ່ດອກກະຈ້ຽບແລະພຸລາຈີນລົງໄປຕົ້ມ ຄົນຈົນນຳ້ເລີ່ມເປັນສີແດງ
  • ແລ້ວຕື່ມເກືອ ແລະ ນຳ້ຕານລົງໄປຄົນໃຫ້ລະລາຍ
  • ຫຼັງຈາກນັ້ນປົງໝໍ້ລົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ແລ້ວຕັກໃສ່ຈອກຕືມນຳ້ແຂງໃສ່ພ້ອມດື່ມຫຼືຈະນຳໃສ່ຂວດເກັບໄວ້ຕູ້ເຢັນກໍ່ໄດ້
ແຊຣ.