ເຂົ້າເບີ່ງ: ຊູບ

ຂອງແກ້ມ ຊູບເສສວນ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ເຫັດຫູໜູ: 200g ຊີ້ນໄກ່:  500g ປູອັດ: 1 ແຟກ ແປ້ງສາລີ: 2 ຖ້ວຍ ເກືອ: 2 ບ່ວງແກງ ພິກໄທ: 1 ບ່ວງຊາ ນຳ້ຕານ: 2 ບ່ວງແກງ…

ຂອງແກ້ມ ຊູບຫອມບົ່ວໃຫຍ່
0

ເຄື່ອງປະກອບ ຜັກບົ່ວໃຫຍ່: 1 ຫົວ ນຳ້ຕົ້ມກະດູກ: 5 ຖ້ວຍນ້ອຍ ແປ້ງສາລີ: 3 ບ່ວງແກງ ນົມສົດ: 2 ບ່ວງແກງ ເບີ: 3 ບ່ວງແກງ ເກືອ: 1 ບ່ວງຊາ ພິກໄທ:…

ຂອງແກ້ມ ຊູບໝາກເລັ່ນ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ນຳ້ຕົ້ມກະດູກ: 2 ຖ້ວຍນ້ອຍ ແປ້ງສາລີ: 2 ບ່ວງແກງ ຊ໋ອດໝາກເລັ່ນ: 2 ບ່ວງແກງ ເບີ: 3 ບ່ວງແກງ ເກືອ: 0.5 ບ່ວງຊາ ພິກໄທ: ¼ ບ່ວງຊາ ນົມສົດ:…

ຂອງແກ້ມ ຊູບຜັກລົມ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ມັນຝຣັ່ງ: 3 ຫົວ ກາລົດ: 1 ຫົວ ຫອມບົ່ວໃຫຍ່: 1 ຫົວ ນຳ້ຕົ້ມກະດູກ: 5 ຖ້ວຍນ້ອຍ ນົມສົດ: 2 ບ່ວງແກງ ເບີ: 3 ບ່ວງແກງ ເກືອ:…

ຂອງແກ້ມ ຊຸບໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງກະປອງ ຫລື ໜໍ່ໄມ້ສົດ 1/4 ຖ້ວຍນ້ອຍ ນຳຕົ້ມກະດູກໝູ 2 ຖ້ວຍນ້ອຍ ແປ້ງສາລີ 3 ບ່ວງແກງ ເບີ 3 ບ່ວງແກງ ເກືອ 1/2 ບ່ວງຊາ ພິກໄທ 1/4…

ຂອງແກ້ມ ຊຸບເຫັດ 
0

ເຄື່ອງປະກອບ ເຫັດສົດ ຫລື ເຫັດກະປ໋ອງ 1/4 ຖ້ວຍນ້ອຍ ນຳຕົ້ມກະດູກ 2 ຖ້ວຍນ້ອຍ ແປ້ງສາລີ 3 ບ່ວງແກງ ເກືອ 1/2 ບ່ວງຊາ ພິກໄທ 1/4 ບ່ວງຊາ ນົມສົດ 3…

ຂອງແກ້ມ ຊຸບໝາກອຶ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ໝາກອຶ 1 ປ່ຽງ ນຳ້ຕົ້ມກະດູກໝູ 5 ຖ້ວຍນ້ອຍ ມັນຝຣັ່ງ 2 ຫົວ ເກືອ 1 ບ່ວງຊາ ພິກໄທ 1/4 ບ່ວງຊາ ນົມສົດ 2 ບ່ວງແກງ ເບີ…