ເຂົ້າເບີ່ງ: ງົວ

ອາຫານຕົ້ນຕໍ ພະແນງຊີ້ນງົວ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ຊີ້ນສັນງົວ: 1/2 ກິໂລ ນຳ້ກະທິໝາກພ້າວ: 3 ຖ້ວຍ ໃບຂີ້ຫູດ: 5 ໃບ ບົວລະພາ: 1 ມັດ ໝາກເຜັດໃຫຍ່ແຫ້ງ: 5 ໜ່ວຍ ຜັກບົ່ວແຫ້ງ: 5 ຫົວ ຜັກທຽມແຫ້ງ:…

ອາຫານຕົ້ນຕໍ ລູກລັກງົວ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ຊີ້ນສັນງົວຕັດເປັນຕ່ອນສີ່ຫຼ່ຽມ: 1/2 ກິໂລ ຜັກບົ່ວໃຫຍ່ຊອຍສີ່ຫຼ່ຽມ: 2 ຫົວ ຜັກທຽມສັບລະອຽດ: 1 ບ່ວງແກງ ນຳ້ໝາກເລັ່ນ: 1 ຖ້ວຍ ກາລີ: 1 ບ່ວງແກງ ນຳ້ມັນຫອຍ: 3 ບ່ວງແກງ ຊີອີ້ວດຳ:…

ຂອງແກ້ມ ຍຳຊີ້ນນຳ້ຕົກ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ຊີ້ນສັນງົວ: 1 ກິໂລ ໝາກແຕງ: 0.5 ກິໂລ ຫອມບົ່ວໃຫຍ່: 0.5 ກິໂລ ສິງໄຄ: 5 ຫົວ ຂີງ: 1 ຫົວໃຫຍ່ ພິກເຜົາ: 2 ບ່ວງແກງ ໝາກເພັດດິບແດງ:…

ອາຫານຕົ້ນຕໍ ແກງເຜັດຊີ້ນງົວ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ຊີ້ນງັວຕິດມັນ: 1 ກິໂລ, ເລືອກເອົາຊີ້ນທີ່ບໍ່ຫຍາບຫຼາຍ ໝາກພ້າວແຫ້ງ: 1 ໜ່ວຍ ຫົວຜັກບົ່ວແຫ້ງ: 10 ຫົວ ຫົວຂ່າ ຊອຍແລບໆ: 1 ບ່ວງໃຫຍ່ ຫົວສ້ໄຄ ຊອຍແລບໆ: 1 ບ່ວງໃຫຍ່ ຮາກຫອມປ້ອມຊອຍແລບໆ:…

ອາຫານຕົ້ນຕໍ ອົບຊີ້ນງົວ
0

ເຄື່ອງປະກອບ ສຳລັບ 4 ຄົນ ຊີ້ນງົວ: 1 ກິໂລ ຜັກທຽມແຫ້ງ: 2 ຫົວ ເກືອ: 1 ບ່ວງນ້ອຍ ນຳ້ປາ: 2 ບ່ວງແກງ ນຳ້ສະອີ້ວ: 2 ບ່ວງແກງ ນຳ້ຕານ:…