ພິມ ພິມ

ໝາກໂມນຳ້ກ້ອນໄສ

0
ໝາກໂມນຳ້ກ້ອນໄສ

ໝາກໂມນຳ້ກ້ອນໄສ

ເຄື່ອງປະກອບ

*ເນື້ອໝາກໂມ ຕັດເປັນຕ່ອນ : 800 g

*ນຳ້ໝາກນາວ : 3 ບ່ວງແກງ

*ນຳ້ຕານ (ຜົງ ຫຼື ເຊື້ອມ) : 120 g

 ວິທີເຮັດ ໝາກໂມນຳ້ກ້ອນໄສ

  • ເອົາໄນອອກ
  • ນຳໄປໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນ ຕື່ມໝາກນາວ ແລະ ນຳ້ຕານ ປັ່ນຈົນເປັນເນື້ອດຽວກັນ
  • ຖອກໃສ່ຖາດ ເຮັດໜາໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວເອົາໄປໃສ່ຊ້ອງແຊ່ແຂງປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ
  • ໃຊ້ສ້ອມຂູດເປັນເກັດ ເອົາໃສ່ຈອກ ຮັບປະທານຫວານເຢັນຊື່ນໃຈ
ແຊຣ.