ພິມ ພິມ

ໂດນັດເດັກ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

ໂດນັດເດັກ

ໂດນັດເດັກ

  • ​ແປ້ງ​ສາລີ: 1 1/2 ຖ້ວຍຈວາງ
  • ຜົງ​ຟູ: 4 ບ່ວງ​ຊາ
  • ​ເກືອປົນ: 1/2 ຖ້ວຍ​ຊາ
  • ນຳ້ຕານ​ຊາຍ​ບົດ: 1/2 ຖ້ວຍ​ຈວາງ
  • ​ໄຂ່​ໄກ່: 2 ໜ່ວຍ
  • ນຳ້ມັນ​ພືດ: 1/4 ຖ້ວຍ​ຈວາງ
  • ວັນ​ນິລາ​ຜົງ: 1/2 ຖ້ວຍຊາ
  • ນຳຕານ​ຊາຍ​ບົດ ສຳລັບ​ໂຮຍໜ້າ​ໂດ​ນັດຕາມ​ຈຳນວນ​ຕ້ອງການ

ວິທີເຮັດ ໂດນັດເດັກ

ນຳ​ແປ້ງ​ມາ​ປະສົມ​ຜົງ​ຟູ​ໄວ້ 2 ເທື່ອ, ​ເອົານຳຕານ​ຊາຍ​ບົດ​ມາ​ປະສົມ​ເຂົ້າກັບ​ແປ້ງ​ໃນ​ອ່າງ​ ປະສົມໃສ່​ນົມ, ນຳມັນ, ​ເກືອ, ​ແປ້ງ​ຄົນ​ໃຫ້​ເຂົ້າກັນ. ໃຊ້​ເຄື່ອງມື​ຕີ​ຈົນ​ສ່ວນ​ປະສົມ​ເຂົ້າກັນ​ດີ, ຢອດ​ສ່ວນ​ປະສົມ​ລົງ​ໃນ​ພີ​ມ​ໂດ​ນັດທັນທີທີ່​ເຄື່ອງ​ຕິດ​ນຳ​ໂດ​ນັດ​ອອກ ແລ້ວ​ນຳນຳຕານ​ໂຮຍ​ໃສ່​ຈະ​ໄດ້​ໂດ​ນັດ 35 ກ້ອນ.

ແຊຣ.