ພິມ ພິມ

ປາເເດດບອງ ຫຼື ແຈ່ວບອງ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

 1. ປາແດກມຸ່ນ 1ກກ
 2. ຫົວຜັກບົວແຫ້ງ ½ ກກ
 3. ຫົວຜັກທຽມແຫ້ງ 1ກກ.
 4. ຄ່າ 2-3 ຂີດ
 5. ຫົວສິງໄຄ 5-6 ຕົ້ນ.
 6. ໝາກຂາມປຽກ 1-2 ປັ້ນ.
 7. ງາຂົ້ວ 1-2 ຂີດ
 8. ໝາກເຜັດແຫ້ງ 1-2 ຂີດ.
 9. ໃບໝາກຂີ້ຫູດ 1 ຂີດ.

ວິທີເຮັດ ແຈ່ວບອງ

 1. ໜຶ້ງປາແດກໃຫ້ສຸກ ຂົ້ວຫອມທຽມ,ຄ່າ,ຫົວສິງໄຄ ທີ່ບົດຫຼືຕຳໃຫ້ລະອຽດ ທຸບງາພໍແຕກ,ໝາກຂາມ
 2. ປຽກແຊ່ນຳ້ຮ້ອນຄັ້ນເອົານຳ້ 1-2ຖ້ວຍ ໜາກເຜັດຂົ້ວ ຫຼືຂົ້ວນຳ້ມັນໃຫ້ຫອມ.(ໃສ່ນຳ້ມັນໜ້ອຍໜຶ່ງ) ຕຳຫຼືບົດ
 3. ໃຫ້ລະອຽດ ນຳມານວດໃຫ້ເຂົ້າກັນໃນຊາມ ຕື່ມແປ້ງນົວ,ໝາກຂາມຈະໃຊ້ຈຳນວນບໍ່ແນ່ນອນ ເພາະແລ້ວແຕ່
 4. ຄວາມສົ້ມ ໃສ່ບໍ່ໃຫ້ອອກລົດສົ້ມຫຼາຍ ໃຫ້ຕັດລົດເຄັມ ໃບໝາກຂີ້ຫູດຖ້າບໍ່ມີເຄື່ອງບົດໃຫ້ຊອຍເປັນຝ່ອຍກ່ອນ
 5. ຂົ້ວ ທຸກμ່າງຕ້ອງສຸກໝົດ.
ແຈ່ວບອງ

ແຈ່ວບອງ

ແຊຣ.