ພິມ ພິມ

ເປັດເຫຼົ້າວາຍ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

  • ເປັດ: 1 ໂຕ
  • ວາຍແດງ: 1 ຈອກ
  • ຫອມບົ່ວແດງ: 5 ຫົວ
  • ວິບປີ້ງຄີມ: 1 ຖ້ວຍ
  • ແປ້ງສາລີ: ½ ຖ້ວຍ
  • ມັນຝຣັ່ງ: 300g
  • ຜັກທຽມ: 1 ຫົວ
  • ເບີ: 2 ບ່ວງແກງ
  • ເກືອ: 1 ບ່ວງຊາ
  • ພິກໄທ: 1 ບ່ວງຊາ

ວິທີປຸງ ເປັດເຫຼົ້າວາຍ

ເປັດເຫຼົ້າວາຍ

ເປັດເຫຼົ້າວາຍ

ເປັດຄົວລ້າງນຳ້ໃຫ້ສະອາດ ປາດເອົາແຕ່ຊີ້ນອົ້ງຂາປະໄວ້, ຫອມບົ່ວແດງທຸບພໍແຕກ, ມັນຝຣັ່ງແມ່ນຈືນເຮັດເຟັນຝາຍ.

ເອົານຳ້ມັນໃສ່ໝໍ້ຄ້າງໄຟໃຫ້ຮ້ອນແລ້ວເອົາຂາເປັດລົງຕົ້ມໃຫ້ເປືອຍ ແລ້ວຕັກອອກປະໄວ້ຈານນັ້ນ. ເອົາເບີລົງຂົ້ວໃຫ້ຫອມແລ້ວນຳຫອມບົ່ວແດງລົງຂົ້ວ ພ້ອມດ້ວຍວາຍແດງ ແລະ ໃສ່ຂາເປັດລົງຕົ້ມຈົນເປັດເປັນສີວາຍ ແລ້ວນຳວິບປີ້ງຄີມແລະແປ້ງລົງໃສ່ນຳເສີບ ພ້ອມເຄື່ອງກັກເນ

ແຊຣ.