ພິມ ພິມ

ເຄັກຊອກໂກແລັດໝາກຖົ່ວກາບານໂຊ (Chickpea)

0

ກະກຽມ:
15 m

ປຸງແຕ່ງ: 40 m

ເສັດສົມບູນ: 1 h 10 m

ເປັນອີກທາງເລືອກນຶ່ງຂອງການເຮັດເຄັກທີ່ໃຊ້ແປ້ງໜ້ອຍ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທາດໂປຼຕີນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ລອງພະຍາຍາມເຮັດເຄັກສູດນີ້ນຳກັນເບິ່ງ!

ສ່ວນປະສົມ

 • ເມັດຊອກໂກແລັດຊິບ ທີ່ບໍ່ຫວານຫລາຍ: 1 1/2 ຈອກ
 • ໝາກຖົ່ວ (chickpeas): 1 ກະປອງ ຫລື 19 ounce (ລ້າງ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ສະເດັດນຳ້)
 • ໄຂ່: 4 ໜ່ວຍ
 • ນຳ້ຕານຊາຍ: 3/4 ຈອກ
 • ຜົງຟູ: 1/2 ບ່ວງກາເຟ
 • ນຳ້ຕານໄອຊິງ: 1 ບ່ວງແກງ
ເຄັກຊອກໂກແລັດໝາກຖົ່ວກາບານໂຊ

ເຄັກຊອກໂກແລັດໝາກຖົ່ວກາບານໂຊ

ວິທີເຮັດ ເຄັກຊອກໂກແລັດໝາກຖົ່ວກາບານໂຊ

 • ອຸ່ນເຕົາອົບໄວ້ທີ່ອຸນະພູມ 350 F (175 0C). ທາເນຍໃສ່ໃຫ້ທົ່ວພິມເຂົ້າໜົມເຄັກ ຂະໜາດ 9 ນິ້ວ.
 • ເອົາເມັດຊອກໂກແລັດຊິບໃສ່ຖ້ວຍ ແລ້ວເອົາເຂົ້າອົບໃນເຕົາໄມໂຄຣເວບ ປະມານ 2 ນາທີ, ຫລັງຈາກອົບໄດ້ 1 ນາທີແລ້ວ ໃຫ້ຄົນຊອກໂກແລັດໃນຖ້ວຍທຸກໆ 20 ວິນາທີ ຈົນກວ່າ ຊອກໂກແລັດເລີ່ມອ່ອນ ແລະ ເປື່ອຍ. ຖ້າຫາກວ່າ ໄວໂຄຣເວບທີ່ທ່ານໃຊ້ ເປັນຊະນິດທີ່ມີກຳລັງສູງ ໃຫ້ທ່ານຫຼຸດກຳລັງຄວາມຮ້ອນຂອງໄມໂຄຣເວບລົງມາໃຫ້ເຫຼືອ 50 ເປີເຊັນ.
 • ເອົາໝາກຖົ່ວ ແລະ ໄຂ່ໃສ່ໃນຊາມ ແລ້ວປະສົມເຂົ້າກັນຈົນທັງສອງສ່ວນປະສົມມີເນື້ອທີ່ລະອຽດດີ.
 • ໃສ່ນຳ້ຕານ ແລະ ຜົງຟູ, ແລ້ວປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີອີກຄັ້ງ.
 • ຖອກຊອກໂກແລັດທີ່ເປື່ອຍແລ້ວລົງໃນຊາມຂອງສ່ວນປະສົມ ແລະ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ, ໃຊ້ໄມ້ພາຍ ຂູດສ່ວນປະສົມທີ່ຕິດຂອບຊາມລົງມາເພື່ອ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊອກໂກແລັດໄດ້ຖືກປະສົມດີແລ້ວ
 • ນຳສ່ວນປະສົມ ທີ່ປະສົມແລ້ວ ຖອກລົງໃສ່ໃນພິມເຂົ້າໜົມເຄັກ ແລ້ວ ນຳເຂົ້າອົບປະມານ 40 ນາທີ ຫຼື ຈົນກວ່າເຄັກສຸກ (ໂດຍສັງເກດວ່າບໍ່ມີເຂົ້າໜົມຕິດ ໄມ້ທີ່ເຮົາສຽບລົງໄປທາງກາງເຂົ້າໜົມເຄັກ).
 • ເອົາເຂົ້າໜົມເຄັກທີ່ອົບສຸກແລ້ວປະໄວ້ ເທິງຕະແກງປະມານ 10 – 15 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ເຢັນກ່ອນ ທີ່ຈະເອົາເຂົ້າໜົມເຄັກອອກຈາກພິມເພື່ອວາງໃສ່ຖາດ.
 • ໂຮຍຜົງນຳ້ຕານ ໄອຊິງລົງໃສ່ໜ້າເຂົ້າໜົມເຄັກ

 

ເຄັກທີ່ໃຊ້ແປ້ງໜ້ອຍ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທາດໂປຼຕີນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ລອງພະຍາຍາມເຮັດເຄັກສູດນີ້ນຳກັນເບິ່ງ! 

 

ແຊຣ.