ພິມ ພິມ

ເຂົ້າໜົມເຄັກ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

ເຂົ້າໜົມເຄັກ

ເຂົ້າໜົມເຄັກ

  • ແປ້ງເຄັກ: 400g
  • ຜົງຟູ: 10g
  • ເກືອ: 0.5 ບ່ວງຊາ
  • ເນີຍສົດລະລາຍ: 500g
  • ນຳ້ຕານ: 400g
  • ໄຂ່ໄກ່: 700g
  • ວານີລາ: 1 ບ່ວງຊາ
  • ນຳ້: 100g
  • SP: 50g

ການກະກຽມ

ນຳແປ້ງ, ຜົງຟູ, ເກືອຮ່ອນໃຫ້ເຂົ້ານຳກັນປະໄວ້ ຈາກນັ້ນຕີ່ໄຂ່ໃຫ້ຟູ.

ວິທີປະສົ້ມແປ້ງ ເຂົ້າໜົມເຄັກ

ນຳ້SP ແລະນຳ້ມາຕີໃຫ້ຂື້ນຟູແລ້ວໃສ່ນຳ້ຕານເທື່ອລະໜ້ອຍໃຫ້ຂື້ນຟູ ໃສ່ໄຂ່, ເນີຍ, ວານີລາຄົນໄວໆໃຫ້ເຂົ້ານຳນັນ ຈາກນັ້ນໃສ່ແປ້ງເຄັກຄົນ ໄວໆອີກເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວຖອກໃສ່ພີມປະມານ ¾ ຂອງພີມແລ້ວນຳເຂົ້າໃນເຕົ້າອົບ ອົບປະມານ 20-30ນາທີ່ (200*C)

ແຊຣ.