ພິມ ພິມ

ເຂົ້າໜົມກ້ອນໝາກພ້າວ

0
ເຂົ້າໜົມກ້ອນໝາກພ້າວ

ເຂົ້າໜົມກ້ອນໝາກພ້າວ

ເຄື່ອງປະກອບ

  • ໄຂ່ : 2 ໜ່ວຍ
  • ນຳ້ຕານຊາຍ : 100 g
  • ໝາກພ້າວຜົງ : 160 ຫາ 180 g

ວິທີເຮັດ ເຂົ້າໜົມກ້ອນໝາກພ້າວ

  1. ປະສົມເຄື່ອງທຸກຢ່າງເຂົ້າກັນ ແລ້ວປັ້ນເປັນກ້ອນມົນ ຫຼື ເປັນຮູບປີລາມິດ.
  2. ເອົາກ້ອນທີ່ປັ້ນແລ້ວ ວາງໃສ່ຖາດທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍເຈ້ຍອົບ. ເອົາຖາດເຂົ້າເຕົາໃຊ້ເວລາອົບປະມານ 20 ນາທີ ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ 160 ອົງສາ (ໃຫ້ເຝົ້າເບີ່ງ).
ແຊຣ.