ພິມ ພິມ

ເຂົ້າເຫຼົ້າໝາກ

0

ການເຮັດແປ້ງເຫຼົ້າ

  • ຊະເອມແຫ້ງ 4 ບ່ວງ
  • ຜັກທຽມແຫ້ງ 1 ບ່ວງ
  • ຂີງແຫ້ງ 2 ບ່ວງ
  • ພິກໄທແຫ້ງ ເຄິ່ງບ່ວງກາເຟ
  • ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ ເຄິ່ງກິໂລ
  • ນຳ້ພໍສົມຄວນ
  • ແປ້ງເຫຼົ້າ 1 ກ້ອນ (ຫຼືໃຊ້ເຂົ້າໝາກ 2 ຫາ 3 ຫໍ່ກໍ່ໄດ້)

ວິທີເຮັດແປ້ງເຫຼົ້າ

ບົດ 1,2,3,4 ເຂົ້າກັນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວນຳມາປະສົມກັບແປ້ງ (5) ແລະ (6) ນວດໃຫ້ເປັນອັນດຽວກັນຕື່ມນຳ້ເທື່ອລະໜ້ອຍ) ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ປັ້ນເປັນກ້ອນເຮັດແປໆວາງໃສ່ກະດົ້ງເອົາແປ້ງເຫຼົ້າມາບົດໃຫ້ມຸ່ນ ແລ້ວເອົາມາໂຮຍໃສ່ອັດດ້ວຍຜ້າຢາງແລ້ວເອົາກະດົ້ງມາກວບໄວ້ 2 ຫາ 3 ວັນໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ເມື່ອເຊື້ອເຫັດອອກເຕັມກະດົ້ງແລ້ວ, ກໍ່ນຳເອົາກ້ອນແປ້ງໄປຕາກແດດກໍ່ຈະໄດ້ແປ້ງເຫຼົ້າຕາມຕ້ອງການ.

**********

ເຂົ້າເຫຼົ້າໝາກ

ເຂົ້າເຫຼົ້າໝາກ

ການເຮັດ ເຂົ້າເຫຼົ້າໝາກ

ສ່ວນປະກອບ

  • ເຂົ້າໜຽວ 2 ກິໂລ
  • ແປ້ງເຫຼົ້າ 2 ກ້ອນ

ວິທີເຮັດ ເຂົ້າເຫຼົ້າໝາກ

ມ່າເຂົ້າໜຽວໄວ້ 1 ຄືນ ແລ້ວໜຶ້ງໃຫ້ສຸກເບີຍໄວ້ໃຫ້ເຢັນແລ້ວລ້າງນຳ້ໃຫ້ສະອາດ (ບໍ່ຄວນໃຊ້ນຳ້ປະປາ) ເມື່ອສະເດັດນຳ້ແລ້ວຈຶ່ງເອົາແປ້ງເຫຼົ້າທີ່ບົດແລ້ວມາປົນເຂົ້າກັນໃຫ້ທົ່ວຈຶ່ງເອົາໄປໃສ່ໄວ້ໃນຖົງໃນຖົງຢາງ ຫຼື ເອົາໃບຕອງຫໍ່ໄວ້ກໍ່ໄດ້. (ລະວັງμ່າໃຫ້ສ່ວນປະສົມຖືກນ້ຳມັນພືດເພາະຈະເປັນສີແດງຖ້າເຮັດບໍ່ສະອາດຈະມີເຊoeອເຫັດສີສົ້ມເຮັດໃຫ້ເສຍຄຸນໄດ້)

 

ແຊຣ.