ພິມ ພິມ

ສະລັດຜັກສູກ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

  1. ໝາກ​​ຖົ່ວ​ກາ​ເວ ລວກ​ໃຫ້​ສຸກ​ແລ້ວ​ຊອຍ​ເປັນ​ຕ່ອນ 1/ 2 ຖ້ວຍ
    ສະຫຼັດຜັກ​ສຸກ

    ສະຫຼັດຜັກ​ສຸກ

  2. ກາ​ລົດ​ລວກ​ໃຫ້​ສຸກ​ແລ້ວ​ຊອຍ​ເປັນ​ຕ່ອນ​ສີ່ຫຼ່ຽມ 1 ຫົວ
  3. ມັນ​ຝຣັ່ງຊອຍ​ເປັນ​ຕ່ອນ​ສີ່ຫຼ່ຽມລວກ​ໃຫ້​ສຸກ 3 ຫົວ
  4. ຜັກກາດ​ແດງ​ຕົ້ມ​ໃຫ້​ສຸກ​ແລ້ວ​ຊອຍ​ເປັນ​ຕ່ອນສີ່ຫຼ່ຽມ​ 1 ຫົວ
  5. ມາ​ໂນ​ແນັດ 1/2 ຖ້ວຍ, ຜັກ​ສະລັດສຳລັບຮອງຈານ 1 ຕົ້ນ

ວິທີປຸງ

​ເອົາ​ຜັກຮອງຈານ​ແລ້ວ​ເອົາໝາກ​​ຖົ່ວ, ກາ​ລົດ, ມັນຝຣັ່ງ, ຫົວ​ຜັກກາດ​ແດງ, ຈັດ​ວາງ​ລົງ​ຈານ​ແຍກ​ແຕ່​ລະ​ສີ​ແລ້ວ​ເອົາ​ມາ​ໂນ​ແນັດຮວດ​ໃສ່ ຈັດ​ເສີ​ບ​ໄດ້​ທັນທີ.

ແຊຣ.