- kinzapzap - http://www.kinzapzap.com -

ສະລັດໝາກມ່ວງ ແລະ ອາໂວກາໂດ

ສະລັດໝາກມ່ວງ ແລະ ອາໂວກາໂດ

ສະລັດໝາກມ່ວງ ແລະ ອາໂວກາໂດ

ເຄື່ອງປະກອບ

ວິທີເຮັດ ສະລັດໝາກມ່ວງ ແລະ ອາໂວກາໂດ

  1. ປອກເປືອກ ແລ້ວ ຊອຍ ໝາກມ່ວງ ແລະ ໝາກອາໂວກາໂດ ເປັນຕ່ອນສີ່ຫຼ່ຽມລູກເຕົາ, ໝາກເລັ່ນເອົາໄນອອກ ແລ້ວເຮັດຄືກັນ.
  2. ປະສົມເຄື່ອງປະກອບທຸກຢ່າງໃສ່ຊາມ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຕັກໃສ່ຖ້ວຍພ້ອມເສີບທັນທີ.