ພິມ ພິມ

ລີ້ນຈີ່ສາຄູ

0
ລີ້ນຈີ່ສາຄູ

ລີ້ນຈີ່ສາຄູ

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 4 ຄົນ

  • ສາຄູ : 40 g
  • ກະທິໝາກພ້າວ : 40 cl
  • ນົມສົດຈືດ : 25 cl
  • ນຳ້ຕານວານີລາ : 50 g
  • ໝາກລີ້ນຈີ່ : ສິບປາຍໜ່ວຍ

ວິທີເຮັດ ລີ້ນຈີ່ສາຄູ

ຕົ້ມນົມໃສ່ກະທິໃຫ້ຝົດ ແລ້ວເທສາຄູລົງໄປ ໃສ່ນຳ້ຕານ ໝັ່ນຄົນ. ຕົ້ມຈົນກວ່າສາຄູກາຍເປັນເມັດໄສ (ປະມານ 40 ນາທີ), ຕື່ມນົມຖ້າເຫັນວ່າມັນເເຂັ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເທໃສ່ຈອກ ປອກລີ້ນຈີ່ໃສ່ ຈະເສີບອຸ່ນກໍ່ໄດ້ ເສີບເຢັນແຮງແຊບ.

ແຊຣ.