ພິມ ພິມ

ປີ້ງປາ

0

ເຄື່ອງປະກອບ ສຳລັບ 4 ຄົນ

ປີ້ງປາ

ປີ້ງປາ

  • ປາ: 1 ກິໂລ
  • ຫົວສີໄຄ: 3 ຫົວ
  • ເກືອ: 1 ບ່ວງແກງ
  • ໃບອີ່ຕູ່: 3 ຍອດ

ວິທີປຸງ ປີ້ງປາ

ປາຄົວລ້າງນຳ້ໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວເອົາຫົວສີໄຄ, ໃບອີ່ຕູ່ຍັດໃສ່ທ້ອງປາໃຫ້ເຕັມ. ເວລາຈະປີ້ງຈີ່ງເອົາເກືອທາປາ ແລະ ປີ້ງເລີຍ ເຮັດໄຟອ່ອນໆຂະໜາດກາງ ພໍສຸກຮັບປະທານຮ້ອນໆ

ແຊຣ.