ພິມ ພິມ

ປັ່ນ ໝາກກ້ຽງ ກາລົດ ໝາກນາວ

0
ປັ່ນ ໝາກກ້ຽງ ກາລົດ ໝາກນາວ

ປັ່ນ ໝາກກ້ຽງ ກາລົດ ໝາກນາວ

 ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 1 ຄົນ

  • ໝາກກ້ຽງ : 2 ໜ່ວຍ
  • ໝາກນາວ : 1 ໜ່ວຍ
  • ກາລົດ : 1 ຫົວ

ການກະກຽມ ປັ່ນ ໝາກກ້ຽງ ກາລົດ ໝາກນາວ:

ໝາກກ້ຽງ ແລະ ໝາກນາວ ບີບເອົາແຕ່ນຳ້ ນຳໄປປັ່ນໃສ່ກັບກາລົດ ໃສ່ນຳ້ກ້ອນໜ້ອຍໜື່ງ ປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ ເທໃສ່ຈອກພ້ອມດື່ມ

ແຊຣ.