ພິມ ພິມ

ປັ່ນໝາກພ້າວ ໃສ່ ໝາກມ່ວງ

0
ປັ່ນໝາກພ້າວ ໃສ່ ໝາກມ່ວງ

ປັ່ນໝາກພ້າວ ໃສ່ ໝາກມ່ວງ

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 4 ຄົນ

  • ໝາກມ່ວງ : 450 g
  • ກະທິໝາກພ້າວ : 25 cl
  • ນຳ້ໝາກນັດ : 50 cl
  • ນົມສົ້ມ ທຳມະຊາດ : 1 ຈອກ
  • ໝາກພ້າວຂູດ : ໜ້ອຍໜື່ງ
  • ເປືອກໝາກນາວຂູດ : ໜ້ອຍໜື່ງ

ການກະກຽມ ປັ່ນໝາກພ້າວ ໃສ່ ໝາກມ່ວງ :

ເອົາເຄື່ອງປະສົມທັງໝົດໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນ ແລ້ວປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ ຖອກໃສ່ຈອກ ໂຮຍດ້ວຍໝາກພ້າວຂູດ ພ້ອມດື່ມ

ແຊຣ.