ພິມ ພິມ

ນຳ້ໝາກໂຕ່ນ

0
ນຳ້ໝາກໂຕ່ນ

ນຳ້ໝາກໂຕ່ນ

ສ່ວນປະກອບ

  • ໝາກໂຕ່ນ 1 ກີໂລກຼາມ
  • ນຳ້ຕານຊາຍ 145 ກຼາມ
  • ນຳ້ຕານປິບ 145 ກຼາມ
  • ນຳ້ດື່ມ

ວິທີເຮັດ ນຳ້ໝາກໂຕ່ນ

  • ນຳໝາກໂຕ່ນມາປກເປືອກລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວຕັດເປັນຕ່ອນໜ້ອຍໆເອົາທັງແກ່ນໃສ່ໝໍ້ກຽມໄວ້
  • ໃສ່ນຕານຊາຍລົງໄປຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນໝັກໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ
  • ນຳມາຕົ້ມດ້ວຍໄຟແຮງໆຈົນເດືອດ ຕື່ມນຳ້ຕານປິບລົງໄປແລ້ວລົດໄຟລົງອ່ອນໆຕົ້ມໄວ້ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ
  • ພໍເຮົາຕົ້ມຮອດ 2 ຊົ່ວໂມງແລ້ວກໍ່ປົງໝໍ້ລົງນຳເອົາມາຕອງດ້ວຍຜ້າຂາວບາງໆແລ້ວປະໄວ້ໃຫ້ນຳ້ອຸ່ນ
  • ຖ້າຕ້ອງການດື່ມຕອນຍັງຮ້ອນກໍ່ສາມາດດື່ມໄດ້ດ້ວຍການຕັກນຳ້ໝາກໂຕ່ນ 1ແກ້ວມາປະສົມກັບນຳ້ດື່ມ 3 ແກ້ວແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ
  • ຖ້າຕ້ອງການດື່ມແບບເຢັນຊື່ນໃຈກໍ່ສາມາດຕື່ມນຳ້ແຂງໄດ້
ແຊຣ.