ພິມ ພິມ

ນຳ້ແອັບເປິ້ນ

0
ນຳ້ແອັບເປິ້ນ

ນຳ້ແອັບເປິ້ນ

ສ່ວນປະກອບ

  • ແອັບເປິ້ນປອກເປືອກຕັດເປັນຕ່ອນໜ້ອຍໆ 5 ໜ່ວຍ
  • ນຳ້ 7-8 ຖ້ວຍ
  • ນຳ້ຕານຊາຍ 1/3 ຖ້ວຍ
  • ເຄື່ອງພະໂລ້

ວິທີເຮັດ ນຳ້ແອັບເປິ້ນ

  • ໃສ່ນຳ້ລົງໃນໝໍ້ຕາມດ້ວຍແອັບເປິ້ນ, ນຳ້ຕານຊາຍ ແລະ ເຄື່ອງພະໂລ້  ນຳຂຶ້ນຕັ້ງໄຟຕົ້ມຈົນເດືອດໃຫ້ນຳ້ຕານລະລາຍ
  • ຄ້ຽວຈົນໃຫ້ແອັບເປິ້ນເປື່ອຍ ຈາກນັ້ນກໍ່ປົງໝໍ້ລົງໃຫ້ນຳ້ແອັບເປິ້ນນັ່ງໃສ່
  • ຈາກນັ້ນກໍ່ຕັກໃສ່ຈອກແກ້ວທີ່ກຽມໄວ້ລົງໄປພ້ອມດື່ມໄດ້
ແຊຣ.