ພິມ ພິມ

ນຳ້ຜັກຕຳນິນ

0

ສ່ວນປະກອບ

 • ນຳ້ຜັກຕຳນິນ

  ນຳ້ຜັກຕຳນິນ

  ໃບຕຳນິນ 20 ກຼາມ

 • ນຳ້ 2 ລິດ
 • ນຳ້ເຜິ້ງ 3 ມິນລີລິດ
 • ນຳ້ໝາກນາວ 2 ບ່ວງແກງ
 • ເກືອໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ນຳ້ແຂງ

ວິທີເຮັດ ນຳ້ຜັກຕຳນິນ

 • ລ້າງໃບຕຳນິນໃຫ້ສະອາດ ຈາກນັ້ນໃສ່ໃບຕຳນິນ ແລະ  ນຳ້ຕົ້ມສຸກໃນເຄື່ອງປັ່ນໆໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນນຳໄປຕອງເອົາແຕ່ນຳ້
 • ນຳນຳ້ຕຳນິນທີ່ຕອງໄວ້ຖອກໃສ່ໝໍ້ໄປຕົ້ມຈົນເດືອດ ແລະ ກໍ່ປົງລົງໄວ້ໃຫ້ເຢັນ
 • ຖອກນຳ້ຕຳນິນໃສ່ແກ້ວຕາມດ້ວຍນຳ້ເຜິ້ງ, ນຳ້ໝາກນາວ ແລະ ເກືອຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວຖອກໃສ່ຈອກຕື່ມນຳ້ແຂງລົງໄປພ້ອມດື່ມ
ແຊຣ.