ພິມ ພິມ

ນຳ້ຂິງໝາກນາວໂຊດາ

0
ນຳ້ຂິງໝາກນາວໂຊດາ

ນຳ້ຂິງໝາກນາວໂຊດາ

ສ່ວນປະກອບ

 • ຂິງທີ່ຂູດ(ປັ່ນ) 3 ຖ້ວຍ
 • ນຳ້ໝາກນາວ 1 ຖ້ວຍ
 • ນຳ້ຕານຊາຍ 1 ຖ້ວຍ
 • ນຳ້ໂຊດາແຊ່ເຢັນ
 • ນຳ້ 1 ຖ້ວຍ
 • ນຳ້ແຂງ

ວິທີເຮັດ ນຳ້ຂິງໝາກນາວໂຊດາ 

 • ເຮັດນຳ້ເຊື່ອມດ້ວຍການເອົາໝໍ້ຂື້ນຕັ້ງໄຟ ໃສ່ນຳ້ກັບນຳ້ຕານລົງໄປຄົນໃຫ້ນຳ້ຕານລະລາຍຈົນເດືອດແລ້ວປົງລົງ
 • ໃສ່ຂິງຂູດ(ປັ່ນ)ລົງໄປຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ປະໄວ້ 20 ນາທີຈົນຂິງເຂົ້າກັບນຳ້ເຊື່ອມ
 • ຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມນຳ້ໝາກນາວໃສ່ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວປົງລົງ
 • ນຳມາຕອງດ້ວຍຜ້າຂາວບາງໆບີບເອົາແຕ່ນຳ້
 • ຈາກນັ້ນຕັກໃສ່ແກ້ວ 3 ສ່ວນຂອງແກ້ວ ແລ້ວຕື່ມໂຊດາໃສ່ໃຫ້ເຕັມແກ້ວຄົນເຂົ້າກັນພ້ອມດື່ມ
ແຊຣ.