ພິມ ພິມ

ຖົ່ວດິນເຄືອບນຳ້ຕານ

0
ຖົ່ວດິນເຄືອບນຳ້ຕານ

ຖົ່ວດິນເຄືອບນຳ້ຕານ

ສ່ວນປະສົມ

  • ຖົ່ວດິນ 500 ກລາມ
  • ນຳ້ຕານຊາຍ 2 ຖ້ວຍ
  • ນຳ້ 2ຖ້ວຍ
  • ເກຶອ 2 ບ່ວງ
  • ເນີຍ 2 ບ່ວງ
  • ງາຂາວຂົ້ວ 2 ບ່ວງ

ວິທີເຮັດ ຖົ່ວດິນເຄືອບນຳ້ຕານ

  1. ລ້າງຖົ່ວໃຫ້ສະອາດ.
  2. ຄ້າງໝໍ້ຂoeນແລ້ວເອົານຳ້ຕານລະລາຍໃສ່ນຳ້μູ່ໃນໝໍ້ໃສ່ເກຶອພ້ອມຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາລົງມາຕອງແລ້ວຍົກຂຶ້ນເຕົາໄຟໃໝ່ຖົ່ວດິນກໍ່ຕົ້ມໄປນຳຕົ້ມຂ້ຽວຈົນນຳ້ແຫ້ງຄົນຫຼາຍໆເທື່ອໃຊ້ໄຟອ່ອນໆ ລະວັງຢ່າໃຫ້ໃໝ້.
  3. ຂົ້ວຈົນຖົ່ວແຫ້ງດີແລະກອບ ຄ້າງໄຟຕໍ່ຈົນນຳ້ຕານລະລາຍກາຍເປັນສີນຳ້ຕານໃໝ້ຈັບຖົ່ວ ໃສ່ເນີຍຄົນໃຫ້ທົ່ວໂຮຍງາຄົນອີກຕັກອອກໃສ່ຖາດເຂ່ຍໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນເມື່ອເμັນແລ້ວເອົາໃສ່ຖົງປິດໄວ້ໃຫ້ສະນິດ ຫຼືໃສ່ໂຖ ໄວ້ຮັບປະທານກັບກາເຟ ຫຼືເປັນອາຫານວ່າງ.
ແຊຣ.