- kinzapzap - http://www.kinzapzap.com -

ຕົ້ມຍຳລວມທະເລ

ຕົ້ມຍຳລວມທະເລ

ຕົ້ມຍຳລວມທະເລ

ເຄື່ອງປະກອບ

ວິທີປຸງ ຕົ້ມຍຳລວມທະເລ

ກຸ້ງ, ປາມຶກ, ຫອຍ ລ້າງນຳ້ໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳໄປໜື້ງໃຫ້ສຸກ, ໝາກເຜັດແກະແກ່ນອອກແຊ່ນຳ້ໃຫ້ອ່ອນຟັກໃຫ້ແຫຼກ, ຫົວຜັກບົ່ວ, ຫົວຜັກທຽມແຫ້ງ ແກະກາບອອກຊອຍບາງໆຕຳໃຫ້ແຫຼກແລ້ວເອົາມາຕຳໃສ່ກັບໝາກເຜັດ, ກະປິ, ເກືອ ໃຫ້ເຂົ້າກັນເປັນເຄື່ອງແກງ.

ເອົານຳ້ໃສ່ໝໍ້ຄ້າງໄຟໃຫ້ຟົດ ເອົາເຄື່ອງແກງລົງໃສ່ຄົນໃຫ້ລະລາຍ, ປຸງລົດດ້ວຍໝາກຂາມປຽກ ນຳ້ປາ, ຊີມລົດໃຫ້ພໍດີ ແລ້ວເອົາເຄື່ອງທະເລທີ່ໜື້ງໄວ້ໃສ່, ປົງລົງຮັບປະທານຮ້ອນໆ.