ພິມ ພິມ

ຕົ້ມກະເພາະປາ

0

ເຄື່ອງປະກອບ

ຕົ້ມກະເພາະປາ

ຕົ້ມກະເພາະປາ

  • ກະເພາະປາ: 2 ຂິດ
  • ແປ້ງສາລີ: 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ
  • ເກືອ: 1 ບ່ວງແກງ
  • ພິກໄທ: 1 ບ່ວງແກງ
  • ໜໍ່ໄມ້ຫວານ: 1 ໜໍ່ໃຫຍ່
  • ໄຂ່ນົກກະທາ: 40 ໜ່ວຍ
  • ໄກ່ງວງ: 1 ໂຕ (1.5 ກິໂລ)
  • ຄະນໍ: 6 ກ້ອນ
  • ນຳ້ສະອີ້ວຂາວ: 6 ບ່ວງແກງ
  • ຫອມປ້ອນ: 1 ມັດນ້ອຍ

ວິທີປຸງ ຕົ້ມກະເພາະປາ

ກະເພາະປາແຊ່ນນຳ້ໃຫ້ອ່ອນ ລວກນຳ້ຮ້ອນ ປັ້ນອອກໃຫ້ສະເດັດນຳ້ຊອຍເປັ້ນຕ່ອນພໍດີ, ແປ້ງສາລິກອຍໃສ່ນຳ້ປະໄວ້, ໄຂ່ນົກກະທາຕົ້ມໃຫ້ສຸກ ປອກເປືອກອອກປະໄວ້, ຫອມປ້ອມລ້າງນຳ້ໃຫ້ສະອາດ, ໜໍ່ໄມ້ຫວານຕົ້ມໃຫ້ຈືດ ຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ.

ເອົານຳ້ໃສ່ໝໍພໍສົມຄວນ ຄ້າງໄຟໃຫ້ຟົດ ເອົາໄກ່ລົງຕົ້ມໃສ່, ໃສ່ຂະນໍ, ເກືອ, ນຳ້ສະອີ້ວຂາວ ຕົ້ມໃຫ້ໄກ່ເປື່ອຍພໍດີ ແລ້ວຕັດເອົາໄກ່ອອກຈິກເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆພໍດີ ແລ້ວເອົາໃສ່ໝໍຄືນ, ໃສ່ໜໍໄມ້, ໃສ່ໄຂ່ນົກກະທາ, ພິກໄທ, ກະເຜາະປາ, ປຸ້ງລົດ ໃຊ້ໃບຫອມປ້ອມໂຣຍໜ້າ.

ແຊຣ.