- kinzapzap - http://www.kinzapzap.com -

ຊີ້ນປີ້ງເເບບເກົາຫຼີ

ເຄື່ອງປຸງ

ວິທີເຮັດ ຊີ້ນປີ້ງແບບເກົາຫຼີ

ເອືອບຊີ້ນໃສ່ກັບເຄື່ອງປຸງທີ່ຕຽມໄວ້ ໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວເອົາໄປປະໄວ້ຕູ້ເμັນປະມານ 30 ນາທີ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາອອກມາປີ້ງ, ຖ້າເອືອບເຮັດສຸກີ້ບໍ່ຕ້ອງໃສ່ງາ ໃຫ້ເອົາໄຂ່ໃສ່ອີກ 1ໜ່ວຍ.

ນຳ້ແຈ່ວຈຳ້: ໜາກເຜັດສົດ, ຫົວຜັກທຽມສົດນຳ້ຕານນ້ຳສົ້ມ, ນຳ້ຊອດໜາກເຜັດ, ຕຳໝາກເຜັດ, ຫົວຜັກທຽມໃຫ້ແລກ, ແລ້ວຕື່ມນຳ້ສົ້ມນຳ້ຕານ ແລະຊອດໝາກເຜັດລົງໄປ.