ພິມ ພິມ

ຊາຂ່າ

0
ຊາຂ່າ

ຊາຂ່າ

ສ່ວນປະກອບ

  • ຂ່າແກ່ຝານເປັນແຜ່ນບາງໆ 1 ເຫງົ້າ
  • ນຳ້ຮ້ອນ (80-90*C)
  • ນຳ້ຕານຊາຍ ຕາມໃຈມັກ
  • ນຳ້ໝາກນາວ ຕາມໃຈມັກ

ວິທີເຮັດ

  • ນຳຂ່າແກ່ທີ່ຝານນັ້ນໄປຕາກໃຫ້ແຫ້ງ 2-3 ມື້ ເກັບໃສ່ຂວດ ຫຼື ກະປຸກທີ່ມີຝາອັດ
  • ຖອກນຳ້ຮ້ອນລົງໃນຂວດ ຫຼື ກະປຸກຕາມດ້ວນຳ້ຕານຊາຍ ແລະນຳ້ໝາກນາວເຄົ່າໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວພ້ອມດື່ມ
ແຊຣ.